lies-köra-spurter-men-sanningen-kör-maraton-sanningen-kommer-att-vinna-detta-maraton-i-domstol
michael jacksonlieskraspurtermensanningenkrmaratonsanningenkommerattvinnadettamaratondomstollies köraköra spurtermen sanningensanningen körkör maratonsanningen kommerkommer attatt vinnavinna dettadetta maratonmaraton ii domstoldomstollies köra spurtermen sanningen körsanningen kör maratonsanningen kommer attkommer att vinnaatt vinna dettavinna detta maratondetta maraton imaraton i domstoli domstolmen sanningen kör maratonsanningen kommer att vinnakommer att vinna dettaatt vinna detta maratonvinna detta maraton idetta maraton i domstolmaraton i domstolsanningen kommer att vinna dettakommer att vinna detta maratonatt vinna detta maraton ivinna detta maraton i domstoldetta maraton i domstol

Grattis på att köra ett maraton utan att behöva stanna för en hjärtattack.
grattis-på-att-köra-ett-maraton-utan-att-behöva-stanna-för-hjärtattack
Lies kommer att läka dessa krist men sanningen kommer vatten dessa ögon. -Destiny Lashay
lies-kommer-att-läka-dessa-krist-men-sanningen-kommer-vatten-dessa-ögon
Livet är som en lång maraton, du kan inte sluta, men att hålla igång.
livet-är-som-lång-maraton-kan-inte-sluta-men-att-hålla-igång
Bibeln kan vara sanningen, men det är inte hela sanningen och ingenting annat än sanningen.
bibeln-kan-vara-sanningen-men-det-är-inte-hela-sanningen-och-ingenting-annat-än-sanningen
Sanningen kräver inte en majoritet för att segra, mina damer och herrar. Sanningen är av egen kraft. Sanningen kommer ut. Aldrig glömma det.
sanningen-kräver-inte-majoritet-för-att-segra-mina-damer-och-herrar-sanningen-är-av-egen-kraft-sanningen-kommer-ut-aldrig-glömma-det
Framgång är varken en höjdhopp eller en längdhopp; det är stegen i en maraton.
framgång-är-varken-höjdhopp-eller-längdhopp-det-är-stegen-i-maraton