Lidandet är positivt inslag i den här världen, ja det är den enda länken mellan denna värld och det positiva.


lidandet-är-positivt-inslag-i-den-här-världen-ja-det-är-den-enda-länken-mellan-denna-värld-och-det-positiva
lidandetärpositivtinslagdenhärvärldenjadetendalänkenmellandennavärldochpositivalidandet ärär positivtpositivt inslaginslag ii denden härhär världenja detdet ärär denden endaenda länkenlänken mellanmellan dennadenna världvärld ochoch detdet positivalidandet är positivtär positivt inslagpositivt inslag iinslag i deni den härden här världenja det ärdet är denär den endaden enda länkenenda länken mellanlänken mellan dennamellan denna världdenna värld ochvärld och detoch det positivalidandet är positivt inslagär positivt inslag ipositivt inslag i deninslag i den häri den här världenja det är dendet är den endaär den enda länkenden enda länken mellanenda länken mellan dennalänken mellan denna världmellan denna värld ochdenna värld och detvärld och det positivalidandet är positivt inslag iär positivt inslag i denpositivt inslag i den härinslag i den här världenja det är den endadet är den enda länkenär den enda länken mellanden enda länken mellan dennaenda länken mellan denna världlänken mellan denna värld ochmellan denna värld och detdenna värld och det positiva

Om du anger den här världen veta att du är älskad och du lämnar den här världen känner samma då allt som händer i mellan kan hanteras
om-anger-den-här-världen-veta-att-är-älskad-och-lämnar-den-här-världen-känner-samma-då-allt-som-händer-i-mellan-kan-hanteras
Om jag hittar i mig önskar där ingenting i den här världen kan uppfylla det enda logiska förklaringen är att jag gjordes för en annan värld
om-jag-hittar-i-mig-önskar-där-ingenting-i-den-här-världen-kan-uppfylla-det-enda-logiska-förklaringen-är-att-jag-gjordes-för-annan-värld
Det enda nya i denna värld är den historia som du inte vet -Harry S Truman
det-enda-nya-i-denna-värld-är-den-historia-som-inte-vet
Om du är en kristen, är du inte är medborgare i denna värld som försöker komma till himlen; du är medborgare i himlen gör dig igenom den här världen -Vance Havner
om-är-kristen-är-inte-är-medborgare-i-denna-värld-som-försöker-komma-till-himlen-är-medborgare-i-himlen-gör-dig-igenom-den-här-världen
Det finns inte en sötare själ än du som har fötts i denna värld. Här är den bästa dagen i ditt år. Grattis på födelsedagen.
det-finns-inte-sötare-själ-än-som-har-fötts-i-denna-värld-här-är-den-bästa-dagen-i-ditt-år-grattis-på-födelsedagen
Den enda verkliga säkerhet att en man kan ha i den här världen är en reserv av kunskap, erfarenhet och förmåga.
den-enda-verkliga-säkerhet-att-man-kan-ha-i-den-här-världen-är-reserv-av-kunskap-erfarenhet-och-förmåga