Ledarskap skulle födas ur förståelsen av behoven hos dem som skulle påverkas av det.


ledarskap-skulle-födas-ur-förståelsen-av-behoven-hos-dem-som-skulle-påverkas-av-det
ledarskapskullefdasurfrståelsenavbehovenhosdemsompåverkasdetledarskap skulleskulle födasfödas urur förståelsenförståelsen avav behovenbehoven hoshos demdem somsom skulleskulle påverkaspåverkas avav detledarskap skulle födasskulle födas urfödas ur förståelsenur förståelsen avförståelsen av behovenav behoven hosbehoven hos demhos dem somdem som skullesom skulle påverkasskulle påverkas avpåverkas av detledarskap skulle födas urskulle födas ur förståelsenfödas ur förståelsen avur förståelsen av behovenförståelsen av behoven hosav behoven hos dembehoven hos dem somhos dem som skulledem som skulle påverkassom skulle påverkas avskulle påverkas av detledarskap skulle födas ur förståelsenskulle födas ur förståelsen avfödas ur förståelsen av behovenur förståelsen av behoven hosförståelsen av behoven hos demav behoven hos dem sombehoven hos dem som skullehos dem som skulle påverkasdem som skulle påverkas avsom skulle påverkas av det

Du skulle inte tolerera ett ögonblick beteende hos en individ som är vanligt i de handlingar vissa länder. Du skulle låsa upp en sådan person. -L Ron Hubbard
du-skulle-inte-tolerera-ett-ögonblick-beteende-hos-individ-som-är-vanligt-i-de-handlingar-vissa-länder-du-skulle-lå-upp-sådan-person
Ge mig en vän, bara en, som uppfyller behoven hos alla mina olika stämningar. -Esther M Clark
ge-mig-vän-bara-som-uppfyller-behoven-hos-alla-mina-olika-stämningar
Om folk brydde de skulle checka in, om de älskade du att de skulle visa det, om du betydde något för dem, skulle de inte låta dig gå.
om-folk-brydde-de-skulle-checka-in-om-de-älskade-att-de-skulle-visa-det-om-betydde-något-för-dem-skulle-de-inte-lå-dig-gå
Om folk brydde de skulle checka in, om de älskade du att de skulle visa det, om du betydde något för dem att de inte skulle ha låtit dig gå.
om-folk-brydde-de-skulle-checka-in-om-de-älskade-att-de-skulle-visa-det-om-betydde-något-för-dem-att-de-inte-skulle-ha-låtit-dig-gå
Önskar en speciell lycklig mors dag till alla mödrar som tillbringar tid på knä inför Gud för behoven hos sina barn
Önskar-speciell-lycklig-mors-dag-till-alla-mödrar-som-tillbringar-tid-på-knä-inför-gud-för-behoven-hos-sina-barn
Om alla mina vänner skulle hoppa från en bro, skulle jag inte hoppa med dem, jag skulle vara i botten för att fånga dem. -Anonym
om-alla-mina-vänner-skulle-hoppa-från-bro-skulle-jag-inte-hoppa-med-dem-jag-skulle-vara-i-botten-för-att-fånga-dem