Lögner är kraftfulla, orädd och våga när sanningen är frånvarande. Men sanningen i slutet, kommer alltid att städa upp i röran.


lögner-är-kraftfulla-orädd-och-våga-när-sanningen-är-frånvarande-men-sanningen-i-slutet-kommer-alltid-att-städa-upp-i-röran
terry marklgnerärkraftfullaoräddochvåganärsanningenfrånvarandemenslutetkommeralltidattstädaupprranlögner ärär kraftfullaorädd ochoch vågavåga närnär sanningensanningen ärär frånvarandemen sanningensanningen ii slutetkommer alltidalltid attatt städastäda uppupp ii röranlögner är kraftfullaorädd och vågaoch våga närvåga när sanningennär sanningen ärsanningen är frånvarandemen sanningen isanningen i slutetkommer alltid attalltid att städaatt städa uppstäda upp iupp i röranorädd och våga näroch våga när sanningenvåga när sanningen ärnär sanningen är frånvarandemen sanningen i slutetkommer alltid att städaalltid att städa uppatt städa upp istäda upp i röranorädd och våga när sanningenoch våga när sanningen ärvåga när sanningen är frånvarandekommer alltid att städa uppalltid att städa upp iatt städa upp i röran

Sanningen kommer att visa om en lögn har varit eker och lögner kommer alltid dölja när sanningen uppenbaras
sanningen-kommer-att-visa-om-lögn-har-varit-eker-och-lögner-kommer-alltid-dölja-när-sanningen-uppenbaras
Sanningen är den yttersta makten. När sanningen kommer runt, alla lögner måste springa och gömma sig.
sanningen-är-den-yttersta-makten-när-sanningen-kommer-runt-alla-lögner-måste-springa-och-gömma-sig
Definition av dum: Att veta sanningen, ser sanningen, men ändå tro på lögner. -Carissa Aydaa
definition-av-dum-att-veta-sanningen-ser-sanningen-men-ändå-tro-på-lögner
Stupid - veta sanningen, se sanningen men fortfarande tro på lögner.
stupid-veta-sanningen-se-sanningen-men-fortfarande-tro-på-lögner
Sanningen kan skada, men att lära sig sanningen efter matas en väv av lögner ont mer. -Juanita Kay Ross
sanningen-kan-skada-men-att-lära-sig-sanningen-efter-matas-väv-av-lögner-ont-mer
Det finns ingen anledning att söka sanningen; sanningen kommer att visa sig även om begravd under ett berg av lögner.
det-finns-ingen-anledning-att-söka-sanningen-sanningen-kommer-att-visa-sig-även-om-begravd-under-ett-berg-av-lögner