Låt oss vara tacksamma mot spegeln endast avslöjar för oss vårt utseende.


låt-oss-vara-tacksamma-spegeln-endast-avslöjar-för-oss-vårt-utseende
samuel butlerlåtossvaratacksammaspegelnendastavsljarfrvårtutseendelåt ossoss varavara tacksammatacksamma motmot spegelnspegeln endastendast avslöjaravslöjar förför ossoss vårtvårt utseendelåt oss varaoss vara tacksammavara tacksamma mottacksamma mot spegelnmot spegeln endastspegeln endast avslöjarendast avslöjar föravslöjar för ossför oss vårtoss vårt utseendelåt oss vara tacksammaoss vara tacksamma motvara tacksamma mot spegelntacksamma mot spegeln endastmot spegeln endast avslöjarspegeln endast avslöjar förendast avslöjar för ossavslöjar för oss vårtför oss vårt utseendelåt oss vara tacksamma motoss vara tacksamma mot spegelnvara tacksamma mot spegeln endasttacksamma mot spegeln endast avslöjarmot spegeln endast avslöjar förspegeln endast avslöjar för ossendast avslöjar för oss vårtavslöjar för oss vårt utseende

Låt oss vara tacksamma mot människor som gör oss lyckliga, de är de charmiga trädgårdsmästare som gör våra själar blomma.
låt-oss-vara-tacksamma-människor-som-gör-oss-lyckliga-de-är-de-charmiga-trädgårdsmästare-som-gör-våra-själar-blomma
Låt oss le och vara tacksamma för en annan dag. God morgon!
låt-oss-och-vara-tacksamma-för-annan-dag-god-morgon
Om det är intighet som väntar oss, låt oss göra en orättvisa i det låt oss kämpa mot ödet, fastän utan hopp om seger.
om-det-är-intighet-som-väntar-oss-låt-oss-göra-orättvisa-i-det-låt-oss-kämpa-ödet-fastän-utan-hopp-om-seger
Vi är alla av oss är födda med en bokstav inom oss, och att endast om vi är sanna mot oss själva, kan vi få läsa den innan vi dör. -Douglas Coupland
vi-är-alla-av-oss-är-födda-med-bokstav-inom-oss-och-att-endast-om-vi-är-sanna-oss-själva-kan-vi-få-lä-den-innan-vi-dör
Att vara tacksamma medel som vi har varit imponerad med en känsla av vänlighet uttryckt mot oss och vill erkänna det. Det innebär att vi är tacksamma.
att-vara-tacksamma-medel-som-vi-har-varit-imponerad-med-känsla-av-vänlighet-uttryckt-oss-och-vill-erkänna-det-det-innebär-att-vi-är-tacksamma
Låt oss vara lite ödmjuk låt oss tänka att sanningen kanske inte kan vara helt med oss.
låt-oss-vara-lite-ödmjuk-låt-oss-tänka-att-sanningen-kanske-inte-kan-vara-helt-med-oss