Låt inte små saker hindra dig från att uppnå större och bättre saker.


låt-inte-små-saker-hindra-dig-från-att-uppnå-större-och-bättre-saker
sonya parkerlåtintesmåsakerhindradigfrånattuppnåstrreochbättresakerlåt inteinte småsmå sakersaker hindrahindra digdig frånfrån attatt uppnåuppnå störrestörre ochoch bättrebättre sakerlåt inte småinte små sakersmå saker hindrasaker hindra dighindra dig fråndig från attfrån att uppnåatt uppnå störreuppnå större ochstörre och bättreoch bättre sakerlåt inte små sakerinte små saker hindrasmå saker hindra digsaker hindra dig frånhindra dig från attdig från att uppnåfrån att uppnå störreatt uppnå större ochuppnå större och bättrestörre och bättre sakerlåt inte små saker hindrainte små saker hindra digsmå saker hindra dig frånsaker hindra dig från atthindra dig från att uppnådig från att uppnå störrefrån att uppnå större ochatt uppnå större och bättreuppnå större och bättre saker

Låt inte ursäkter hindra dig från att uppnå dina mål.
låt-inte-ursäkter-hindra-dig-från-att-uppnå-dina-mål
Låt inte mindre saker distrahera dig från stora saker. -Terry Mark
låt-inte-mindre-saker-distrahera-dig-från-stora-saker
Du måste tänka på stora saker medan du gör små saker, så att alla små saker går i rätt riktning. -Alvin Toffler
du-måste-tänka-på-stora-saker-medan-gör-små-saker-så-att-alla-små-saker-går-i-rätt-riktning
Ibland när jag fundera på vad enorma konsekvenser kommer från små saker som jag är frestad att tro att det inte finns några små saker -Bruce Barton
ibland-när-jag-fundera-på-vad-enorma-konsekvenser-kommer-från-små-saker-som-jag-är-frestad-att-tro-att-det-inte-finns-några-små-saker
Man ser stora saker från dalen bara små saker från toppen.
man-ser-stora-saker-från-dalen-bara-små-saker-från-toppen
Att tacksam för små saker, ger dig nåd att övervinna de större.
att-tacksam-för-små-saker-ger-dig-nåd-att-övervinna-de-större