Lättja är mor till effektivitet


lättja-är-mor-till-effektivitet
marian propplättjaärmortilleffektivitetlättja ärär mortill effektivitetlättja är morär mor tillmor till effektivitetlättja är mor tillär mor till effektivitetlättja är mor till effektivitet

Lättja är mor till alla dåliga vanor men i slutändan är hon en mor och vi bör respektera henne. -DEV
lättja-är-mor-till-alla-dåliga-vanor-men-i-slutändan-är-hon-mor-och-vi-bör-respektera-henne
Effektivitet är intelligent lättja. -David Dunham
effektivitet-är-intelligent-lättja
Jag gillar ordet
jag-gillar-ordet-lättja-det-gör-min-lättja-verkar-stilrena
Lugn, öppen debatt, och logiskt tänkande driv styrka till maximal effektivitet.
lugn-öppen-debatt-och-logiskt-tänkande-driv-styrka-till-maximal-effektivitet
Den amerikanska inställningen till effektivitet och genomförande bör alltid bakom arkitektur
den-amerikanska-inställningen-till-effektivitet-och-genomförande-bör-alltid-bakom-arkitektur
Dina relationer glädje eller effektivitet har noll att göra med andra du är källan till dina erfarenheter
dina-relationer-glädje-eller-effektivitet-har-noll-att-göra-med-andra-är-källan-till-dina-erfarenheter