Läs Bibeln. Arbeta hårt och ärligt. Och inte klaga.


läs-bibeln-arbeta-hårt-och-ärligt-och-inte-klaga
läsbibelnarbetahårtochärligtochinteklagaläs bibelnarbeta hårthårt ochoch ärligtoch inteinte klagaarbeta hårt ochhårt och ärligtoch inte klagaarbeta hårt och ärligt

Det finns tre viktigaste sakerna för att få framgång i livet. Den första är att arbeta hårt. Det andra är att arbeta hårt, och det tredje är att arbeta hårt.Prova hårt, arbeta hårt, och rock hårt. Så länge du gör din del och aldrig steg på andras känsla. Ingen anledning till oro.Du har verkligen att arbeta hårt och tillämpa själv och genom att tillämpa själv och arbeta hårt och vara flitig, kan du nå framgångAtt arbeta hårt för att leva hårt, att dö hårt, och sedan gå till helvetet trots allt skulle vara alldeles för hårt.Vi går till skolan för att lära sig att arbeta hårt för pengarna. Jag skriver böcker och skapar produkter som lär människor hur man har pengar arbeta hårt för dem.Bara träna hårt och hålla jordad. Behandla människor som du vill bli behandlad och arbeta hårt.