Lärare: Var är din bok? Student: Hemma. Lärare: Vad är det där? Elev: Att ha roligare än mig.


lärare-var-är-din-bok-student-hemma-lärare-vad-är-det-där-elev-att-ha-roligare-än-mig
lärarevarärdinbokstudenthemmavaddetdärelevattharoligareänmigvar ärär dindin bokvad ärär detdet däratt haha roligareroligare änän migvar är dinär din bokvad är detär det däratt ha roligareha roligare änroligare än migvar är din bokvad är det däratt ha roligare änha roligare än migatt ha roligare än mig

Lärare: Ut ett pappersark Student: Titta på mig NU! Lärare: Ursäkta mig? Student: IM FÅ PAPPERElev: Kan jag gå på toaletten? Lärare: Du borde ha gått i pausen. Student: Ledsen att jag inte planera min kissa schema.Lärare: Hur kan vi hålla vår skola ren? Student: Genom att stanna hemma.Som student jag lärt underbara lärare och sedan dess har jag trodde att alla är en lärare.Jag kände mig som jag var en lärare. Men nuförtiden, jag är lika mycket en student av hans. Han skriver en hel del om vad vi spelar.En medioker lärare berättar. En okej lärare förklarar. En bra lärare demonstrerar. En fantastisk lärare inspirerar.