Lär från igår, levande i dag, växtfrön för i morgon, leva ett liv värt att leva.


lär-från-igår-levande-i-dag-växtfrön-för-i-morgon-leva-ett-liv-värt-att-leva
kaoru shinmonlärfrånigårlevandedagväxtfrnfrmorgonlevaettlivvärtattlevalär frånfrån igårlevande ii dagväxtfrön förför ii morgonleva ettett livliv värtvärt attatt levalär från igårlevande i dagväxtfrön för iför i morgonleva ett livett liv värtliv värt attvärt att levaväxtfrön för i morgonleva ett liv värtett liv värt attliv värt att levaleva ett liv värt attett liv värt att leva

Lär från igår, levande i dag, hopp för i morgon.Lär från igår, levande i dag, hopp för i morgon. Det viktiga är inte att stoppa förhör.Lär från igår, levande i dag, hopp för i morgon. Det viktiga är att inte sluta ifrågasättaLär från igår lever i dag hopp för i morgonLivet handlar om att lära från igår, levande i dag, och önskar för i morgon.Livet handlar om att lära från igår, levande i dag och hoppas på i morgon.