Läkemedel kan vara vägen till ingenstans, men åtminstone de är den natursköna vägen.


läkemedel-kan-vara-vägen-till-ingenstans-men-åtminstone-de-är-den-natursköna-vägen
läkemedelkanvaravägentillingenstansmenåtminstonedeärdennatursknavägenläkemedel kankan varavara vägenvägen tilltill ingenstansmen åtminstoneåtminstone dede ärär denden naturskönanatursköna vägenläkemedel kan varakan vara vägenvara vägen tillvägen till ingenstansmen åtminstone deåtminstone de ärde är denär den naturskönaden natursköna vägenläkemedel kan vara vägenkan vara vägen tillvara vägen till ingenstansmen åtminstone de äråtminstone de är dende är den naturskönaär den natursköna vägenläkemedel kan vara vägen tillkan vara vägen till ingenstansmen åtminstone de är denåtminstone de är den naturskönade är den natursköna vägen

Vägen skvaller är den längsta vägen du kan resa när man försöker få till botten med skitsnack.När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.Från den mörka slutet av gatan - Till den ljusa sidan av vägen - Vi ska vara vänner en gång på - ljusa sidan av vägenDet finns två misstag man kan göra längs vägen till truthnot gå hela vägen, och startar inte.Någon nation som kan överleva vad vi har nyligen i vägen för regeringen, är på stora vägen till permanent ära.Du kan inte bota någon smärta. Men du kan hjälpa dem på vägen av en skadad hjärta genom stading vid sin sida varje steg på vägen.