Kvinnor måste ständigt försäkrade att de är älskade och omhändertagna.


kvinnor-måste-ständigt-försäkrade-att-de-är-älskade-och-omhändertagna
kvinnormåsteständigtfrsäkradeattdeärälskadeochomhändertagnamåste ständigtständigt försäkradeförsäkrade attatt dede ärär älskadeälskade ochoch omhändertagnakvinnor måste ständigtmåste ständigt försäkradeständigt försäkrade attförsäkrade att deatt de ärde är älskadeär älskade ochälskade och omhändertagnakvinnor måste ständigt försäkrademåste ständigt försäkrade attständigt försäkrade att deförsäkrade att de äratt de är älskadede är älskade ochär älskade och omhändertagnakvinnor måste ständigt försäkrade attmåste ständigt försäkrade att deständigt försäkrade att de ärförsäkrade att de är älskadeatt de är älskade ochde är älskade och omhändertagna

Bland familjemedlemmar är yngre älskade och omhändertagna mest.Varje relation kräver lika insatser från båda parter, för lika rätt bli älskade och omhändertagna, lika ansvar att älska och ta hand om.En man vid namn John Harrison har smakade prover av 200 miljoner liter glass och hans smaklökar är försäkrade för $ 1 miljon.Att leva måste vi erövra ständigt, vi måste ha modet att vara lycklig.Vi kvinnor är ständigt i krig med våra kroppar, är det svårt att hitta amnesti för oss.Kvinnor bara har problem med parkering eftersom vi ständigt ljög om vad 8 inches är.