Krypa i min hud. Dessa sår de inte kommer att läka


krypa-i-min-hud-dessa-sår-de-inte-kommer-att-läka
linkin parkkrypaminhuddessasårdeintekommerattläkakrypa ii minmin huddessa sårsår dede inteinte kommerkommer attatt läkakrypa i mini min huddessa sår desår de intede inte kommerinte kommer attkommer att läkakrypa i min huddessa sår de intesår de inte kommerde inte kommer attinte kommer att läkadessa sår de inte kommersår de inte kommer attde inte kommer att läka

Lies kommer att läka dessa krist men sanningen kommer vatten dessa ögon. -Destiny Lashay
lies-kommer-att-läka-dessa-krist-men-sanningen-kommer-vatten-dessa-ögon
Dessa tårar som jag gråter inte betyda något för någon längre men jag lyckas fortfarande att komma över alla dessa sorgliga sorger som låg under min hud.
dessa-tårar-som-jag-gråter-inte-betyda-något-för-någon-längre-men-jag-lyckas-fortfarande-att-komma-över-alla-dessa-sorgliga-sorger-som-låg
Varför inte låta det sår under näsan läka
varför-inte-lå-det-sår-under-näsan-läka
Musik var min tillflykt. Jag kunde krypa in i utrymmet mellan tonerna och krypa ryggen mot ensamhet.
musik-var-min-tillflykt-jag-kunde-krypa-in-i-utrymmet-mellan-tonerna-och-krypa-ryggen-ensamhet
Det finns en hel del bitterhet, det finns en hel del ilska ute. Vi måste alla arbeta hårt för att läka dessa sår.
det-finns-hel-del-bitterhet-det-finns-hel-del-ilska-ute-vi-måste-alla-arbeta-hårt-för-att-läka-dessa-sår
Vissa sår kommer inte att läka; oavsett hur gamla de blir. Vissa smärtor pågå livstid. Vissa minnen är alldeles för djupt att tiden inte kan radera.
vissa-sår-kommer-inte-att-läka-oavsett-hur-gamla-de-blir-vissa-smärtor-pågå-livstid-vissa-minnen-är-alldeles-för-djupt-att-tiden-inte-kan