Krig tar aldrig en ond man av en slump, den gode mannen alltid.


krig-tar-aldrig-ond-man-av-slump-den-gode-mannen-alltid
krigtaraldrigondmanavslumpdengodemannenalltidkrig tartar aldrigaldrig enen ondond manman avav enen slumpden godegode mannenmannen alltidkrig tar aldrigtar aldrig enaldrig en onden ond manond man avman av enav en slumpden gode mannengode mannen alltidkrig tar aldrig entar aldrig en ondaldrig en ond manen ond man avond man av enman av en slumpden gode mannen alltidkrig tar aldrig en ondtar aldrig en ond manaldrig en ond man aven ond man av enond man av en slump

Döden tar aldrig den vise mannen på sängen, han är alltid redo att gå.Pride sägs vara den sista vice den gode mannen får klara avDöd och kärlek är den två vingar som bär den gode mannen till himlen.Det tar en stor man att gråta, men det tar en större man att skratta åt den mannen.Du vet att det tar en stor man att gråta, men det tar även en större man att skratta åt den mannen!En svag man är bara av en slump. En stark men icke-våldsam man är orättvist av en slump.