Konsten är vapen förståelse och vapen av lycka.


konsten-är-vapen-förståelse-och-vapen-av-lycka
konstenärvapenfrståelseochavlyckakonsten ärär vapenvapen förståelseförståelse ochoch vapenvapen avav lyckakonsten är vapenär vapen förståelsevapen förståelse ochförståelse och vapenoch vapen avvapen av lyckakonsten är vapen förståelseär vapen förståelse ochvapen förståelse och vapenförståelse och vapen avoch vapen av lyckakonsten är vapen förståelse ochär vapen förståelse och vapenvapen förståelse och vapen avförståelse och vapen av lycka

Lyckligtvis, eftersom det avser vapen, min pappa och farbror introducerade mig till vapen så det måste göras. Smart, långsam och säkerDen svaga alltid använda destruktiva vapen mot den starka men den enda vapen av det starkt är sanningen.Kvinnor har två vapen - kosmetika och tårarHumor kan vara en otrolig, lacerating och effektivt vapen.Vet vapen av svaga, döda svaghet i hjärtat och aldrig somna.Skicka advokater, vapen och pengar, har skiten träffar fläkten.