Konsekvens och hårt arbete är lika med framgång. Du kan inte göra något half-assed och räknar med att göra bra.


konsekvens-och-hårt-arbete-är-lika-med-framgång-du-kan-inte-göra-något-half-assed-och-räknar-med-att-göra-bra
konsekvensochhårtarbeteärlikamedframgångkanintegranågothalfassedräknarattbrakonsekvens ochoch hårthårt arbetearbete ärär likalika medmed framgångdu kankan inteinte göragöra någotoch räknarräknar medmed attatt göragöra brakonsekvens och hårtoch hårt arbetehårt arbete ärarbete är likaär lika medlika med framgångdu kan intekan inte görainte göra någotoch räknar medräknar med attmed att göraatt göra brakonsekvens och hårt arbeteoch hårt arbete ärhårt arbete är likaarbete är lika medär lika med framgångdu kan inte görakan inte göra någotoch räknar med atträknar med att göramed att göra brakonsekvens och hårt arbete äroch hårt arbete är likahårt arbete är lika medarbete är lika med framgångdu kan inte göra någotoch räknar med att göraräknar med att göra bra

Alla filmer är inte kul del är hårt arbete. Man försöker göra något och förmedla en uppsättning känslor som har att göra med några verkliga livet typen av saker.
alla-filmer-är-inte-kul-del-är-hårt-arbete-man-försöker-göra-något-och-förmedla-uppsättning-känslor-som-har-att-göra-med-några-verkliga
Jag tänker på att göra en serie som mycket hårt arbete. Men då har jag talat med kolgruvearbetare, och det är verkligen hårt arbete.
jag-tänker-på-att-göra-serie-som-mycket-hårt-arbete-men-då-har-jag-talat-med-kolgruvearbetare-och-det-är-verkligen-hårt-arbete
Om A är lika framgång, då formeln är A är lika med X plus Y och Z, med X är arbete, Y lek, och Z hålla munnen stängd. -Albert Einstein
om-a-är-lika-framgång-då-formeln-är-a-är-lika-med-x-plus-y-och-z-med-x-är-arbete-y-lek-och-z-hålla-munnen-stängd
Med entusiasm och hårt arbete som ditt, framgång var säker på att uppnås. Bra gjort. Grattis på denna underbara prestation.
med-entusiasm-och-hårt-arbete-som-ditt-framgång-var-säker-på-att-uppnås-bra-gjort-grattis-på-denna-underbara-prestation
Kom ihåg en sak ensam med framgång det har kommit skyldighet att göra hårt arbete för att upprätthålla detta tillstånd. -Anurag Prakash Ray
kom-ihåg-sak-ensam-med-framgång-det-har-kommit-skyldighet-att-göra-hårt-arbete-för-att-upprätthålla-detta-tillstånd
Framgång är inte något som bara händer. Framgång uppnås genom regelbunden träning, förberedelse och hårt arbete. -Anurag Prakash Ray
framgång-är-inte-något-som-bara-händer-framgång-uppnås-genom-regelbunden-träning-förberedelse-och-hårt-arbete