Konsekvens är den sista tillflykt fantasilöst.


konsekvens-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
oscar wildekonsekvensärdensistatillflyktfantasilstkonsekvens ärär denden sistasista tillflykttillflykt fantasilöstkonsekvens är denär den sistaden sista tillflyktsista tillflykt fantasilöstkonsekvens är den sistaär den sista tillflyktden sista tillflykt fantasilöstkonsekvens är den sista tillflyktär den sista tillflykt fantasilöst

Samtal om vädret är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
samtal-om-vädret-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Ambition är den sista tillflykt misslyckande -Oscar Wilde
ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
Sex är den sista tillflykt eländig -Quentin Crisp
sex-är-den-sista-tillflykt-eländig
Komedi är den sista tillflykt frireligiösa sinnet -Gilbert Seldes
komedi-är-den-sista-tillflykt-frireligiö-sinnet
Religionen är den sista tillflykt mänsklig grymhet.
religionen-är-den-sista-tillflykt-mänsklig-grymhet
Enkla nöjen är alltid den sista tillflykt komplexet -Oscar Wilde
enkla-nöjen-är-alltid-den-sista-tillflykt-komplexet