Kommunikation är nyckeln till en framgångsrik relation, uppmärksamhet, och konsekvens. Utan det, det finns inget samband.


kommunikation-är-nyckeln-till-framgångsrik-relation-uppmärksamhet-och-konsekvens-utan-det-det-finns-inget-samband
natalie bleaukommunikationärnyckelntillframgångsrikrelationuppmärksamhetochkonsekvensutandetdetfinnsingetsambandkommunikation ärär nyckelnnyckeln tilltill enen framgångsrikframgångsrik relationoch konsekvensutan detdet finnsfinns ingetinget sambandkommunikation är nyckelnär nyckeln tillnyckeln till entill en framgångsriken framgångsrik relationdet finns ingetfinns inget sambandkommunikation är nyckeln tillär nyckeln till ennyckeln till en framgångsriktill en framgångsrik relationdet finns inget sambandkommunikation är nyckeln till enär nyckeln till en framgångsriknyckeln till en framgångsrik relation

Utan kommunikation finns det inget samband. Utan respekt, det finns ingen kärlek. Utan förtroende finns det ingen anledning att fortsätta.
utan-kommunikation-finns-det-inget-samband-utan-respekt-det-finns-ingen-kärlek-utan-förtroende-finns-det-ingen-anledning-att-fortsätta
Utan kommunikation finns det inget samband, utan avseende finns det ingen kärlek; utan förtroende finns det ingen anledning att fortsätta. -Nishan Panwar
utan-kommunikation-finns-det-inget-samband-utan-avseende-finns-det-ingen-kärlek-utan-förtroende-finns-det-ingen-anledning-att-fortsätta
Nyckeln till framgångsrik åldrande är att betala så lite uppmärksamhet åt det som möjligt. -Judith Regan
nyckeln-till-framgångsrik-åldrande-är-att-betala-så-lite-uppmärksamhet-åt-det-som-möjligt
Men framgångsrik du är, det finns inget substitut för en nära relation. Vi behöver dem.
men-framgångsrik-är-det-finns-inget-substitut-för-nära-relation-vi-behöver-dem
Nyckeln till en framgångsrik relation är att rensa Internet historia.
nyckeln-till-framgångsrik-relation-är-att-rensa-internet-historia
Kommunikation och en relation är som syre till liv utan det dör -Vincent Campbell
kommunikation-och-relation-är-som-syre-till-liv-utan-det-dör