Komedi, kan vi säga, är samhället skydda sig - med ett leende.


komedi-kan-vi-säga-är-samhället-skydda-sig-med-ett-leende
komedikanvisägaärsamhälletskyddasigmedettleendekan vivi sägaär samhälletsamhället skyddaskydda sigsigmedmed ettett leendekan vi sägaär samhället skyddasamhället skydda sigskydda sigmed ettmed ett leendeär samhället skydda sigsamhället skydda sigmed ett leendeär samhället skydda sig

Ett leende kan öppna ett hjärta fortare än en nyckel kan öppna ett lås. Smiles är gratis, så du inte sparar dem. Lysa världen med ditt leendeEn rynka pannan, ett leende, ett skratt, kan ställa in dagens humör. Var dig själv varje dag och vakna upp med ett leende på läpparna.Starka människor alltid hålla sig motiverad, trots att de är mitt i förtvivlan, att de fortfarande att säga med ett leende, jag okej.Man kan inte skydda sig från sorg utan att skydda sig från lycka.Alltid säga adjö med ett leende för dem du älskar. Det kan vara sista gången du någonsin kommer att se dem.Han var en happy-go-lucky man, alltid spelat med ett leende på läpparna och aldrig haft ett dåligt ord att säga om någon