Komedi är den sista tillflykt frireligiösa sinnet


komedi-är-den-sista-tillflykt-frireligiö-sinnet
gilbert seldeskomediärdensistatillflyktfrireligisasinnetkomedi ärär denden sistasista tillflykttillflykt frireligiösafrireligiösa sinnetkomedi är denär den sistaden sista tillflyktsista tillflykt frireligiösatillflykt frireligiösa sinnetkomedi är den sistaär den sista tillflyktden sista tillflykt frireligiösasista tillflykt frireligiösa sinnetkomedi är den sista tillflyktär den sista tillflykt frireligiösaden sista tillflykt frireligiösa sinnet

Sex är den sista tillflykt eländig -Quentin Crisp
sex-är-den-sista-tillflykt-eländig
Ambition är den sista tillflykt misslyckande -Oscar Wilde
ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
Konsekvens är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
konsekvens-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Samtal om vädret är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
samtal-om-vädret-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Religionen är den sista tillflykt mänsklig grymhet.
religionen-är-den-sista-tillflykt-mänsklig-grymhet
Enkla nöjen är alltid den sista tillflykt komplexet -Oscar Wilde
enkla-nöjen-är-alltid-den-sista-tillflykt-komplexet