Kloster - en plats i pension för kvinnor som önskar för fritid att meditera på synd sysslolöshet.


kloster-plats-i-pension-för-kvinnor-som-önskar-för-fritid-att-meditera-på-synd-sysslolöshet
klosterplatspensionfrkvinnorsomnskarfritidattmediterasyndsysslolshetklosteren platsplats ii pensionpension förför kvinnorsom önskarönskar förför fritidfritid attatt mediterameditera påpå syndsynd sysslolösheten platsen plats iplats i pensioni pension förpension för kvinnorför kvinnor somkvinnor som önskarsom önskar förönskar för fritidför fritid attfritid att mediteraatt meditera påmeditera på syndpå synd sysslolösheten plats ien plats i pensionplats i pension föri pension för kvinnorpension för kvinnor somför kvinnor som önskarkvinnor som önskar försom önskar för fritidönskar för fritid attför fritid att mediterafritid att meditera påatt meditera på syndmeditera på synd sysslolösheten plats i pensionen plats i pension förplats i pension för kvinnori pension för kvinnor sompension för kvinnor som önskarför kvinnor som önskar förkvinnor som önskar för fritidsom önskar för fritid attönskar för fritid att mediteraför fritid att meditera påfritid att meditera på syndatt meditera på synd sysslolöshet

Att meditera betyder inte att kämpa med ett problem. Att meditera medel för att observera.
att-meditera-betyder-inte-att-kämpa-med-ett-problem-att-meditera-medel-för-att-observera
Arbetet med vissa män är som sköte en synd som sysslolöshet.
arbetet-med-vissa-män-är-som-sköte-synd-som-sysslolöshet
Som med de flesta liberala sexuella idéer, vad som gör världen till en bättre plats för män alltid gör det en mattare och mer farlig plats för kvinnor.
som-med-de-flesta-liberala-sexuella-idéer-vad-som-gör-världen-till-bättre-plats-för-män-alltid-gör-det-mattare-och-mer-farlig-plats-för
Fritid är det dags för att göra något nyttigt. Detta fritid flitiga personen kommer att få lata man aldrig.
fritid-är-det-dags-för-att-göra-något-nyttigt-detta-fritid-flitiga-personen-kommer-att-få-lata-man-aldrig
Folk betalar för att se filmer med kvinnor ser vacker, men jag tror att det kommer att finnas en plats för mig att spela kvinnor som söker min egen ålder.
folk-betalar-för-att-se-filmer-med-kvinnor-ser-vacker-men-jag-tror-att-det-kommer-att-finnas-plats-för-mig-att-spela-kvinnor-som-söker-min-egen
Fritid är dags för att göra något nyttigt; denna fritid flitiga man kommer att få, men den lata mannen aldrig. -Benjamin Franklin
fritid-är-dags-för-att-göra-något-nyttigt-denna-fritid-flitiga-man-kommer-att-få-men-den-lata-mannen-aldrig