Kasta i humor, kasta i den personlighet, prova saker du normalt inte skulle försöka.


kasta-i-humor-kasta-i-den-personlighet-prova-saker-normalt-inte-skulle-försöka
kastahumorkastadenpersonlighetprovasakernormaltinteskullefrskakasta ii humorkasta ii denden personlighetprova sakersaker dudu normaltnormalt inteinte skulleskulle försökakasta i humorkasta i deni den personlighetprova saker dusaker du normaltdu normalt intenormalt inte skulleinte skulle försökakasta i den personlighetprova saker du normaltsaker du normalt intedu normalt inte skullenormalt inte skulle försökaprova saker du normalt intesaker du normalt inte skulledu normalt inte skulle försöka

Bara ta bollen och kasta den där du vill. Kasta strejker. Hemplattan inte flyttaOm någon kastar en sten på dig, kasta en blomma på dem, men kom ihåg att kasta blomkruka med det.Det finns många saker som vi skulle kasta bort om vi inte var rädda att andra kan plocka upp dem.Jag kan inte bare fiske. Jag tror att folk ser ut som dårar sitter tittar på en linje timme efter timme, annars kasta och kasta och fånga ingenting.Jag skulle inte lita på någon människa så långt du kan kasta ett piano.Om dagens var en fisk som jag skulle kasta tillbaka