Kanske vissa kvinnor inte är avsedda att tämjas


kanske-vissa-kvinnor-inte-är-avsedda-att-tämjas
kanskevissakvinnorinteäravseddaatttämjaskanske vissavissa kvinnorinte ärär avseddaavsedda attatt tämjaskanske vissa kvinnorvissa kvinnor intekvinnor inte ärinte är avseddaär avsedda attavsedda att tämjaskanske vissa kvinnor intevissa kvinnor inte ärkvinnor inte är avseddainte är avsedda attär avsedda att tämjaskanske vissa kvinnor inte ärvissa kvinnor inte är avseddakvinnor inte är avsedda attinte är avsedda att tämjas

Kanske vissa kvinnor inte är tänkta att tämjas. Kanske de behöver bara springa fritt tills de hitta någon lika vild att köra med demKanske vissa kvinnor inte är tänkta att tämjas. Kanske behöver de bara att köra gratis til de hitta någon lika vild att köra med dem.Vissa människor är avsedda att förälska sig i varandra, men är inte avsedda att vara tillsammans.Vissa minnen är inte avsedda att vara omhuldade. Vissa behöver du bara att släppa taget.Vissa situationer är inte avsedda för dig att ändra, men de situationer som är avsedda att ändra dig till det bättre.Vissa saker är inte avsedda att vara känd. Bara trodde.