Kanske vi fick förlorat i översättningen, kanske jag bad om för mycket och kanske denna sak var ett mästerverk tills du rev upp allt.


kanske-vi-fick-förlorat-i-översättningen-kanske-jag-bad-om-för-mycket-och-kanske-denna-sak-var-ett-mästerverk-tills-rev-upp-allt
kanskevifickfrloratversättningenkanskejagbadomfrmycketochdennasakvarettmästerverktillsrevuppalltkanske vivi fickfick förloratförlorat ii översättningenkanske jagjag badbad omom förför mycketmycket ochoch kanskekanske dennadenna saksak varvar ettett mästerverkmästerverk tillstills dudu revrev uppupp alltkanske vi fickvi fick förloratfick förlorat iförlorat i översättningenkanske jag badjag bad ombad om förom för mycketför mycket ochmycket och kanskeoch kanske dennakanske denna sakdenna sak varsak var ettvar ett mästerverkett mästerverk tillsmästerverk tills dutills du revdu rev upprev upp alltkanske vi fick förloratvi fick förlorat ifick förlorat i översättningenkanske jag bad omjag bad om förbad om för mycketom för mycket ochför mycket och kanskemycket och kanske dennaoch kanske denna sakkanske denna sak vardenna sak var ettsak var ett mästerverkvar ett mästerverk tillsett mästerverk tills dumästerverk tills du revtills du rev uppdu rev upp alltkanske vi fick förlorat ivi fick förlorat i översättningenkanske jag bad om förjag bad om för mycketbad om för mycket ochom för mycket och kanskeför mycket och kanske dennamycket och kanske denna sakoch kanske denna sak varkanske denna sak var ettdenna sak var ett mästerverksak var ett mästerverk tillsvar ett mästerverk tills duett mästerverk tills du revmästerverk tills du rev upptills du rev upp allt

Kanske vi inte är tänkt att vara kanske var du bara förlorat eller kanske du hittar din väg tillbaka till mig
kanske-vi-inte-är-tänkt-att-vara-kanske-var-bara-förlorat-eller-kanske-hittar-din-väg-tillbaka-till-mig
Kanske jag kunde ha älskat dig bättre. Kanske bör du ha älskat mig mer. Kanske våra hjärtan var bara nästa i raden. Kanske allt bryter gång. -Jewel
kanske-jag-kunde-ha-älskat-dig-bättre-kanske-bör-ha-älskat-mig-mer-kanske-våra-hjärtan-var-bara-nästa-i-raden-kanske-allt-bryter-gång
Kanske hoppas jag för mycket. Kanske drömmer för mycket. Men åtminstone jag skar ge upp förrän Ive försökte, och jag kommer inte att ångra något.
kanske-hoppas-jag-för-mycket-kanske-drömmer-för-mycket-men-åtminstone-jag-skar-ge-upp-förrän-ive-försökte-och-jag-kommer-inte-att-ångra
Denna smärta är verklig. Alltför verkliga. Kanske det är allt gjort upp. Kanske är det allt bara göra tro. Förhoppningsvis är min smärta en dröm.
denna-smärta-är-verklig-alltför-verkliga-kanske-det-är-allt-gjort-upp-kanske-är-det-allt-bara-göra-tro-förhoppningsvis-är-min-smärta
Kanske ett lyckligt slut inte inkluderar en kille, kanske det är du, på egen hand, plocka upp bitarna. Kanske det lyckliga slutet är bara flytta på.
kanske-ett-lyckligt-slut-inte-inkluderar-kille-kanske-det-är-på-egen-hand-plocka-upp-bitarna-kanske-det-lyckliga-slutet-är-bara-flytta-på
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare