Kanske några drömmar komma riktigt sant men kanske några drömmar är bara mardrömmar i förklädnad.


kanske-några-drömmar-komma-riktigt-sant-men-kanske-några-drömmar-är-bara-mardrömmar-i-förklädnad
kanskenågradrmmarkommariktigtsantmenkanskeärbaramardrmmarfrklädnadkanske någranågra drömmardrömmar kommakomma riktigtriktigt santsant menmen kanskekanske någranågra drömmardrömmar ärär barabara mardrömmarmardrömmar ii förklädnadkanske några drömmarnågra drömmar kommadrömmar komma riktigtkomma riktigt santriktigt sant mensant men kanskemen kanske någrakanske några drömmarnågra drömmar ärdrömmar är baraär bara mardrömmarbara mardrömmar imardrömmar i förklädnadkanske några drömmar kommanågra drömmar komma riktigtdrömmar komma riktigt santkomma riktigt sant menriktigt sant men kanskesant men kanske någramen kanske några drömmarkanske några drömmar ärnågra drömmar är baradrömmar är bara mardrömmarär bara mardrömmar ibara mardrömmar i förklädnadkanske några drömmar komma riktigtnågra drömmar komma riktigt santdrömmar komma riktigt sant menkomma riktigt sant men kanskeriktigt sant men kanske någrasant men kanske några drömmarmen kanske några drömmar ärkanske några drömmar är baranågra drömmar är bara mardrömmardrömmar är bara mardrömmar iär bara mardrömmar i förklädnad

Följ dina drömmar, även om det innefattar att gå igenom några mardrömmar.
följ-dina-drömmar-även-om-det-innefattar-att-gå-igenom-några-mardrömmar
Kanske kan du råd att vänta. Men för några av oss finns det bara i dag. Och sanningen är, du vet aldrig riktigt.
kanske-kan-råd-att-vänta-men-för-några-av-oss-finns-det-bara-i-dag-och-sanningen-är-vet-aldrig-riktigt
Jag önskar alla dina drömmar. Men kom ihåg, mardrömmar är drömmar också.
jag-önskar-alla-dina-drömmar-men-kom-ihåg-mardrömmar-är-drömmar-också
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare
Kanske kroppen lär sig från drömmar. Kanske musklerna, neutronerna, återuppliva.
kanske-kroppen-lär-sig-från-drömmar-kanske-musklerna-neutronerna-återuppliva
Kanske folk inte riktigt ändra; kanske du bara aldrig riktigt visste vilka de var.
kanske-folk-inte-riktigt-ändra-kanske-bara-aldrig-riktigt-visste-vilka-de-var