Kanske folk inte riktigt ändra; kanske du bara aldrig riktigt visste vilka de var.


kanske-folk-inte-riktigt-ändra-kanske-bara-aldrig-riktigt-visste-vilka-de-var
kanskefolkinteriktigtändrakanskebaraaldrigvisstevilkadevarkanske folkfolk inteinte riktigtriktigt ändrakanske dudu barabara aldrigaldrig riktigtriktigt visstevisste vilkavilka dede varkanske folk intefolk inte riktigtinte riktigt ändrakanske du baradu bara aldrigbara aldrig riktigtaldrig riktigt vissteriktigt visste vilkavisste vilka devilka de varkanske folk inte riktigtfolk inte riktigt ändrakanske du bara aldrigdu bara aldrig riktigtbara aldrig riktigt visstealdrig riktigt visste vilkariktigt visste vilka devisste vilka de varkanske folk inte riktigt ändrakanske du bara aldrig riktigtdu bara aldrig riktigt visstebara aldrig riktigt visste vilkaaldrig riktigt visste vilka deriktigt visste vilka de var

Kanske ibland behöver människor förändras inte. Kanske du bara aldrig riktigt visste vilka de var.
kanske-ibland-behöver-människor-förändras-inte-kanske-bara-aldrig-riktigt-visste-vilka-de-var
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare
En hustru, en älskare, kan kanske aldrig se vad konstnären ser de nästan aldrig göra. Kanske en riktigt medioker artist har större chans att lyckas. -Jacob Epstein
en-hustru-älskare-kan-kanske-aldrig-se-vad-konstnären-ser-de-nästan-aldrig-göra-kanske-riktigt-medioker-artist-har-större-chans-att-lyckas
Kanske några drömmar komma riktigt sant men kanske några drömmar är bara mardrömmar i förklädnad.
kanske-några-drömmar-komma-riktigt-sant-men-kanske-några-drömmar-är-bara-mardrömmar-i-förklädnad
Kanske vi inte är tänkt att vara kanske var du bara förlorat eller kanske du hittar din väg tillbaka till mig
kanske-vi-inte-är-tänkt-att-vara-kanske-var-bara-förlorat-eller-kanske-hittar-din-väg-tillbaka-till-mig
Kanske jag kunde ha älskat dig bättre. Kanske bör du ha älskat mig mer. Kanske våra hjärtan var bara nästa i raden. Kanske allt bryter gång. -Jewel
kanske-jag-kunde-ha-älskat-dig-bättre-kanske-bör-ha-älskat-mig-mer-kanske-våra-hjärtan-var-bara-nästa-i-raden-kanske-allt-bryter-gång