Kanske fler män skulle stå upp och vara herrar om fler kvinnor skulle sitta ner och vara damer.


kanske-fler-män-skulle-stå-upp-och-vara-herrar-om-fler-kvinnor-skulle-sitta-ner-och-vara-damer
kanskeflermänskulleståuppochvaraherraromkvinnorsittanerdamerkanske flerfler mänmän skulleskulle ståstå uppupp ochoch varavara herrarherrar omom flerfler kvinnorskulle sittasitta nerner ochoch varavara damerkanske fler mänfler män skullemän skulle ståskulle stå uppstå upp ochupp och varaoch vara herrarvara herrar omherrar om flerom fler kvinnorfler kvinnor skullekvinnor skulle sittaskulle sitta nersitta ner ochner och varaoch vara damerkanske fler män skullefler män skulle ståmän skulle stå uppskulle stå upp ochstå upp och varaupp och vara herraroch vara herrar omvara herrar om flerherrar om fler kvinnorom fler kvinnor skullefler kvinnor skulle sittakvinnor skulle sitta nerskulle sitta ner ochsitta ner och varaner och vara damerkanske fler män skulle ståfler män skulle stå uppmän skulle stå upp ochskulle stå upp och varastå upp och vara herrarupp och vara herrar omoch vara herrar om flervara herrar om fler kvinnorherrar om fler kvinnor skulleom fler kvinnor skulle sittafler kvinnor skulle sitta nerkvinnor skulle sitta ner ochskulle sitta ner och varasitta ner och vara damer

Jag undrar ofta om fler flickor var villiga att vara damer, skulle mer killar känner utmanas att vara herrar.
jag-undrar-ofta-om-fler-flickor-var-villiga-att-vara-damer-skulle-mer-killar-känner-utmanas-att-vara-herrar
Fakta: Kvinnor drabbas fler migrän fler män. Anledning: Eftersom vi måste ta itu med män
fakta-kvinnor-drabbas-fler-migrän-fler-män-anledning-eftersom-vi-måste-itu-med-män
Kanske situation brottet skulle förbättras om vi kunde få fler poliser utanför tv och på gatorna. -William E Vaughan
kanske-situation-brottet-skulle-förbättras-om-vi-kunde-få-fler-poliser-utanför-tv-och-på-gatorna
När du ser alla röken bölja upp från demokraterna, mina damer och herrar, skulle jag följa råden från sin förvaltare: Undvik inandning. -Ronald Reagan
när-ser-alla-röken-bölja-upp-från-demokraterna-mina-damer-och-herrar-skulle-jag-följa-råden-från-sin-förvaltare-undvik-inandning
Om fler av oss värderas mat och glädje och låten ovan hamstrade guld, skulle det vara en desto bättre världen.
om-fler-av-oss-värderas-mat-och-glädje-och-låten-ovan-hamstrade-guld-skulle-det-vara-desto-bättre-världen
Om låna och spendera alla dessa pengar har lett till fler jobb än vi skulle vara full sysselsättning redan.
om-låna-och-spendera-alla-dessa-pengar-har-lett-till-fler-jobb-än-vi-skulle-vara-full-sysselsättning-redan