Kanske det är vad livet är. En blinkning i ögat och blinka stjärnor.


kanske-det-är-vad-livet-är-en-blinkning-i-ögat-och-blinka-stjärnor
kanskedetärvadlivetärblinkninggatochblinkastjärnorkanske detdet ärär vadvad livetlivet ären blinkningblinkning ii ögatögat ochoch blinkablinka stjärnorkanske det ärdet är vadär vad livetvad livet ären blinkning iblinkning i ögati ögat ochögat och blinkaoch blinka stjärnorkanske det är vaddet är vad livetär vad livet ären blinkning i ögatblinkning i ögat ochi ögat och blinkaögat och blinka stjärnorkanske det är vad livetdet är vad livet ären blinkning i ögat ochblinkning i ögat och blinkai ögat och blinka stjärnor

Det är lustigt hur när du är ett barn en dag kan vara för evigt, och nu alla dessa år verkar passera som en blinkning i ögat
det-är-lustigt-hur-när-är-ett-barn-dag-kan-vara-för-evigt-och-nu-alla-dessa-år-verkar-passera-som-blinkning-i-ögat
Ingen syn som det mänskliga ögat kan se på är mer provokativ av awe än är natthimlen spridda tjock med stjärnor. -Llewelyn Powys
ingen-syn-som-det-mänskliga-ögat-kan-se-på-är-mer-provokativ-av-awe-än-är-natthimlen-spridda-tjock-med-stjärnor
Saliga är de människor vars ledare kan se öde i ögat utan att blinka, men också utan att försöka att spela Gud.
saliga-är-de-människor-vars-ledare-kan-se-öde-i-ögat-utan-att-blinka-men-också-utan-att-försöka-att-spela-gud
Historien om livet är snabbare än blinkning i ett öga, berättelsen om kärlek är hej och adjö... tills vi möts igen. -Jimi Hendrix
historien-om-livet-är-snabbare-än-blinkning-i-ett-öga-berättelsen-om-kärlek-är-hej-och-adjö-tills-vi-möts-igen
En galax består av gas och stoft och stjärnor - -billions på miljarder stjärnor -Dr Carl Sagan
en-galax-består-av-gas-och-stoft-och-stjärnor-billions-på-miljarder-stjärnor
Naturligtvis finns det ingen formila för framgång utom kanske och ovillkorlig acceptans av livet och vad det innebär. -Arthur Rubinstein
naturligtvis-finns-det-ingen-formila-för-framgång-utom-kanske-och-ovillkorlig-acceptans-av-livet-och-vad-det-innebär