Kanske alla pojkar inte


kanske-alla-pojkar-inte-suga-kanske-är-bara-spända-c-nt-som-ingen-vill-vara-med
kanskeallapojkarintesugaärbaraspändantsomingenvillvaramedkanske allaalla pojkarpojkar intekanske ärär barabara enen spändaspända c* ntnt somsom ingeningen villvill varavara medkanske alla pojkaralla pojkar intekanske är baraär bara enbara en spändaen spända cspända c *c * nt* nt somnt som ingensom ingen villingen vill varavill vara medkanske alla pojkar intekanske är bara enär bara en spändabara en spända cen spända c *spända c * ntc * nt som* nt som ingennt som ingen villsom ingen vill varaingen vill vara medkanske är bara en spändaär bara en spända cbara en spända c *en spända c * ntspända c * nt somc * nt som ingen* nt som ingen villnt som ingen vill varasom ingen vill vara med

Kanske vi inte är tänkt att vara kanske var du bara förlorat eller kanske du hittar din väg tillbaka till mig
kanske-vi-inte-är-tänkt-att-vara-kanske-var-bara-förlorat-eller-kanske-hittar-din-väg-tillbaka-till-mig
Kanske du faller för fel personer. Kanske du litar alla de som är lura. Kanske du älska alla människor som lämnar.
kanske-faller-för-fel-personer-kanske-litar-alla-de-som-är-lura-kanske-älska-alla-människor-som-lämnar
Kanske jag kunde ha älskat dig bättre. Kanske bör du ha älskat mig mer. Kanske våra hjärtan var bara nästa i raden. Kanske allt bryter gång. -Jewel
kanske-jag-kunde-ha-älskat-dig-bättre-kanske-bör-ha-älskat-mig-mer-kanske-våra-hjärtan-var-bara-nästa-i-raden-kanske-allt-bryter-gång
Alla du slåss kanske inte din fiende, likaså alla som hjälper dig kanske inte vara din vän. -Melchor Lim
alla-slåss-kanske-inte-din-fiende-likaså-alla-som-hjälper-dig-kanske-inte-vara-din-vän
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare
Kanske ett lyckligt slut inte inkluderar en kille, kanske det är du, på egen hand, plocka upp bitarna. Kanske det lyckliga slutet är bara flytta på.
kanske-ett-lyckligt-slut-inte-inkluderar-kille-kanske-det-är-på-egen-hand-plocka-upp-bitarna-kanske-det-lyckliga-slutet-är-bara-flytta-på