Kanske är det inte om det lyckliga slutet kanske det handlar om historien


kanske-är-det-inte-om-det-lyckliga-slutet-kanske-det-handlar-om-historien
kanskeärdetinteomlyckligaslutetkanskehandlarhistorienkanske ärär detdet inteinte omom detdet lyckligalyckliga slutetslutet kanskekanske detdet handlarhandlar omom historienkanske är detär det intedet inte ominte om detom det lyckligadet lyckliga slutetlyckliga slutet kanskeslutet kanske detkanske det handlardet handlar omhandlar om historienkanske är det inteär det inte omdet inte om detinte om det lyckligaom det lyckliga slutetdet lyckliga slutet kanskelyckliga slutet kanske detslutet kanske det handlarkanske det handlar omdet handlar om historienkanske är det inte omär det inte om detdet inte om det lyckligainte om det lyckliga slutetom det lyckliga slutet kanskedet lyckliga slutet kanske detlyckliga slutet kanske det handlarslutet kanske det handlar omkanske det handlar om historien

Kanske är det inte om det lyckliga slutet, kanske det handlar om historia.
kanske-är-det-inte-om-det-lyckliga-slutet-kanske-det-handlar-om-historia
Kanske ett lyckligt slut inte inkluderar en kille, kanske det är du, på egen hand, plocka upp bitarna. Kanske det lyckliga slutet är bara flytta på.
kanske-ett-lyckligt-slut-inte-inkluderar-kille-kanske-det-är-på-egen-hand-plocka-upp-bitarna-kanske-det-lyckliga-slutet-är-bara-flytta-på
Aldrig hoppa över till det lyckliga slutet, kanske du missar den bästa delen av historien.
aldrig-hoppa-över-till-det-lyckliga-slutet-kanske-missar-den-bästa-delen-av-historien
Kanske är det inte alltid om att försöka fixa något bruten. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre.
kanske-är-det-inte-alltid-om-att-försöka-fixa-något-bruten-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske är det inte alltid att försöka fixa något bruten. Kanske handlar det om att börja om och skapa något bättre...
kanske-är-det-inte-alltid-att-försöka-fixa-något-bruten-kanske-handlar-det-om-att-börja-om-och-skapa-något-bättre
Kanske är det inte om att vara helt orädd. Kanske handlar det om att lära sig att kontrollera din rädsla och hur man ska vara fri från det.
kanske-är-det-inte-om-att-vara-helt-orädd-kanske-handlar-det-om-att-lära-sig-att-kontrollera-din-rädsla-och-hur-man-ska-vara-fri-från-det