Kärlek är framför allt att man ger sig själv som gåva.


kärlek-är-framför-allt-att-man-ger-sig-själv-som-gåva
jean anouilhkärlekärframfralltattmangersigsjälvsomgåvakärlek ärär framförframför alltallt attatt manman gerger sigsig självsjälv somsom gåvakärlek är framförär framför alltframför allt attallt att manatt man german ger sigger sig självsig själv somsjälv som gåvakärlek är framför alltär framför allt attframför allt att manallt att man geratt man ger sigman ger sig självger sig själv somsig själv som gåvakärlek är framför allt attär framför allt att manframför allt att man gerallt att man ger sigatt man ger sig självman ger sig själv somger sig själv som gåva

Kärlek är, framför allt, gåva sig själv. -Jean Anouilh
kärlek-är-framför-allt-gåva-sig-själv
Kärlek ger intet annat än sig själv och tar intet annat än från sig själv. Kärlek besitter inte heller skulle det vara besatt; För kärlek är tillräcklig till kärlek -Kahlil Gibran
kärlek-ger-intet-annat-än-sig-själv-och-tar-intet-annat-än-från-sig-själv-kärlek-besitter-inte-heller-skulle-det-vara-besatt-för-kärlek-är
Detta framför allt: att vara sig själv trogen. -William Shakespeare
detta-framför-allt-att-vara-sig-själv-trogen
Önskar alla påsk som ger dig hoppas fylld med massor av kärlek, välsignelser, obegränsad lycka och framför allt lycka som varar en livstid. -Kemmy Nola
Önskar-alla-påsk-som-ger-dig-hoppas-fylld-med-massor-av-kärlek-välsignelser-obegränsad-lycka-och-framför-allt-lycka-som-varar-livstid
De flesta män vet hur man vinner en flickas hjärta, men en riktig gudfruktig man kommer att minnas den kärlek han får framför allt. -Ronald Oliver
de-flesta-män-vet-hur-man-vinner-flickas-hjärta-men-riktig-gudfruktig-man-kommer-att-minnas-den-kärlek-han-får-framför-allt
När man älskar någon allt är klart - var att gå, vad man ska göra - allt tar hand om sig själv och man behöver inte be någon om någonting -Maxim Gorkij
när-man-älskar-någon-allt-är-klart-var-att-gå-vad-man-ska-göra-allt-tar-hand-om-sig-själv-och-man-behöver-inte-be-någon-om-någonting