Kärlek är det kortaste avståndet mellan hjärtan.


kärlek-är-det-kortaste-avståndet-mellan-hjärtan
kärlekärdetkortasteavståndetmellanhjärtankärlek ärär detdet kortastekortaste avståndetavståndet mellanmellan hjärtankärlek är detär det kortastedet kortaste avståndetkortaste avståndet mellanavståndet mellan hjärtankärlek är det kortasteär det kortaste avståndetdet kortaste avståndet mellankortaste avståndet mellan hjärtankärlek är det kortaste avståndetär det kortaste avståndet mellandet kortaste avståndet mellan hjärtan

Skratt är det kortaste avståndet mellan 2 personer.Skratt är det kortaste avståndet mellan två vänner.Skratt är det kortaste avståndet mellan två personer.Ett leende är det kortaste avståndet mellan två personerAvståndet mellan två hjärtan är inte ett hinder; snarare en vacker påminnelse om hur stark sann kärlek kan varaAvståndet mellan två hjärtan är inte ett hinder; snarare en bra påminnelse om hur stark sann kärlek kan vara.