Kärlek, är det bra. Men när du går att leva, ändrar den. Efter tiden går, allt blir bortglömd.


kärlek-är-det-bra-men-när-går-att-leva-ändrar-den-efter-tiden-går-allt-blir-bortglömd
kärlekärdetbramennärgårattlevaändrardeneftertidengåralltblirbortglmdär detdet bramen närnär dudu gårgår attatt levaändrar denefter tidentiden gårallt blirblir bortglömdär det bramen när dunär du gårdu går attgår att levaefter tiden gårallt blir bortglömdmen när du gårnär du går attdu går att levamen när du går attnär du går att leva

Kärlek? Det är bra. Men, när du går att leva, ändrar den. Efter tiden går, allt blir bortglömd.Människor förändras och kärlek kommer att dö. Du är aldrig tillräckligt bra och du vet inte varför. Tiden går och saker går fel, men kom ihåg livet går vidare.När en flygning går otroligt bra, var något bortglömdTiden går fort när du är med mig, men går så långsamt när du är borta. Det är inte konstigt när de säger, är fiende till loveVissa människor är i ditt liv bara för att det går bra för dig, men när allt går dåligt de är ingenstans att hittas.Den genomsnittliga hemmafru går till restaurangen för att koppla av och njuta av maten. Men när Eva går in blir hon i centrum för uppmärksamheten.