Kärlek är den oemotståndliga önskan att bli oemotståndligt önska.


kärlek-är-den-oemotståndliga-önskan-att-bli-oemotståndligt-önska
robert frostkärlekärdenoemotståndliganskanattblioemotståndligtnskakärlek ärär denden oemotståndligaoemotståndliga önskanönskan attatt blibli oemotståndligtoemotståndligt önskakärlek är denär den oemotståndligaden oemotståndliga önskanoemotståndliga önskan attönskan att bliatt bli oemotståndligtbli oemotståndligt önskakärlek är den oemotståndligaär den oemotståndliga önskanden oemotståndliga önskan attoemotståndliga önskan att bliönskan att bli oemotståndligtatt bli oemotståndligt önskakärlek är den oemotståndliga önskanär den oemotståndliga önskan attden oemotståndliga önskan att blioemotståndliga önskan att bli oemotståndligtönskan att bli oemotståndligt önska

Kärlek är den oemotståndliga önskan att önska oemotståndligtKärlek är den oemotståndliga önskan 2 b oemotståndligt önskas.Kärlek är en oemotståndlig lust att oemotståndligt önskaAtt önska en frisk människa att dö är en önskan från ett sinne för sjukdom. Att önska en sjuk man att dö är önskan ambitiösa.Jag brukade önska många, många saker, men nu har jag bara en önskan, och det är att bli av med alla mina andra önskemålKärlek är att önska som önskan är att drömma som om du verkligen tror att det skulle kunna hända.