Kärlek är bara halva illusion; älskaren, men inte hans kärlek är lurade.


kärlek-är-bara-halva-illusion-älskaren-men-inte-hans-kärlek-är-lurade
george santayanakärlekärbarahalvaillusionälskarenmenintehanskärlekluradekärlek ärär barabara halvahalva illusionmen inteinte hanshans kärlekkärlek ärär luradekärlek är baraär bara halvabara halva illusionmen inte hansinte hans kärlekhans kärlek ärkärlek är luradekärlek är bara halvaär bara halva illusionmen inte hans kärlekinte hans kärlek ärhans kärlek är luradekärlek är bara halva illusionmen inte hans kärlek ärinte hans kärlek är lurade

Om en person älskar bara en annan person, och är likgiltig inför hans kolleger män, är hans kärlek inte kärlek, men ett symbiotiskt bifogad fil, eller en förstorad egoismOm en person älskar bara en annan person och är likgiltig för alla andra, är hans kärlek inte kärlek, men ett symbiotiskt bifogad fil, eller en förstorad egoismVänskap och kärlek är lätt lurade eftersom massor av människor bara tänka sigLycka utan kärlek är bara bara en illusion.När en man har en kvinnas kärlek är kärlek hans evigt. Han kan bara förlora kvinnan.En kvinna tänker ofta hon beklagar älskaren, när hon bara beklagar kärlek