Känslan att någon bryr sig annars alltid hjälper, eftersom det är känslan av kärlek


känslan-att-någon-bryr-sig-annars-alltid-hjälper-eftersom-det-är-känslan-av-kärlek
george e woodberrykänslanattnågonbryrsigannarsalltidhjälpereftersomdetärkänslanavkärlekkänslan attatt någonnågon bryrbryr sigsig annarsannars alltidalltid hjälpereftersom detdet ärär känslankänslan avav kärlekkänslan att någonatt någon bryrnågon bryr sigbryr sig annarssig annars alltidannars alltid hjälpereftersom det ärdet är känslanär känslan avkänslan av kärlekkänslan att någon bryratt någon bryr signågon bryr sig annarsbryr sig annars alltidsig annars alltid hjälpereftersom det är känslandet är känslan avär känslan av kärlekkänslan att någon bryr sigatt någon bryr sig annarsnågon bryr sig annars alltidbryr sig annars alltid hjälpereftersom det är känslan avdet är känslan av kärlek

Kan inte tänka mig något värre än känslan av att vara så disrespected av någon du bryr sig så mycket om
kan-inte-tänka-mig-något-värre-än-känslan-av-att-vara-så-disrespected-av-någon-bryr-sig-så-mycket-om
Den värsta känslan är när någon gör du känner sig speciell, då plötsligt lämnar dig hängande, och du måste agera som om du inte bryr sig alls...
den-värsta-känslan-är-när-någon-gör-känner-sig-speciell-då-plötsligt-lämnar-dig-hängande-och-måste-agera-som-om-inte-bryr-sig-alls
Jag hatar bara känslan av att falla i kärlek eftersom dess alltid det mest smärtsamma att jag någonsin känt. -Einyahs
jag-hatar-bara-känslan-av-att-falla-i-kärlek-eftersom-dess-alltid-det-mest-smärtsamma-att-jag-någonsin-känt
Den värsta känslan låtsas att du inte bryr om någon när det verkligen Det är allt du tänka på.
den-värsta-känslan-låtsas-att-inte-bryr-om-någon-när-det-verkligen-det-är-allt-tänka-på
Hoppet är känslan att känslan du har är inte permanent.
hoppet-är-känslan-att-känslan-har-är-inte-permanent
När jag förlorar känslan av motivation och känslan att bevisa något som en basketspelare, är det dags för mig att flytta bort från spelet.
när-jag-förlorar-känslan-av-motivation-och-känslan-att-bevisa-något-som-basketspelare-är-det-dags-för-mig-att-flytta-bort-från-spelet