Känslan är fortfarande att Gud är på resan också.


känslan-är-fortfarande-att-gud-är-på-resan-också
känslanärfortfarandeattgudresanocksåkänslan ärär fortfarandefortfarande attatt gudgud ärpå resanresan ocksåkänslan är fortfarandeär fortfarande attfortfarande att gudatt gud ärgud är påär på resanpå resan ocksåkänslan är fortfarande attär fortfarande att gudfortfarande att gud äratt gud är pågud är på resanär på resan ocksåkänslan är fortfarande att gudär fortfarande att gud ärfortfarande att gud är påatt gud är på resangud är på resan också

Egentligen är segerns ögonblick underbart, men också ledsen. Det innebär att resan är slut.
egentligen-är-segerns-ögonblick-underbart-men-också-ledsen-det-innebär-att-resan-är-slut
Aldrig jämföra din resa med någon annans resan är resan inte en tävling
aldrig-jämföra-din-resa-med-någon-annans-resan-är-resan-inte-tävling
Njuta av resan, även om du inte har någon destination för vad nöjet är i själva resan
njuta-av-resan-även-om-inte-har-någon-destination-för-vad-nöjet-är-i-själva-resan
Det är bra att ha ett slut på resan mot; men det är resan som räknas i slutändan -Ursula K LeGuin
det-är-bra-att-ha-ett-slut-på-resan-men-det-är-resan-som-räknas-i-slutändan