Känn ditt värde. Vet skillnaden mellan vad du får och vad du förtjänar.


känn-ditt-värde-vet-skillnaden-mellan-vad-får-och-vad-förtjänar
känndittvärdevetskillnadenmellanvadfårochfrtjänarkänn dittditt värdevet skillnadenskillnaden mellanmellan vadvad dudu fårfår ochoch vadvad dudu förtjänarkänn ditt värdevet skillnaden mellanskillnaden mellan vadmellan vad duvad du fårdu får ochfår och vadoch vad duvad du förtjänarvet skillnaden mellan vadskillnaden mellan vad dumellan vad du fårvad du får ochdu får och vadfår och vad duoch vad du förtjänarvet skillnaden mellan vad duskillnaden mellan vad du fårmellan vad du får ochvad du får och vaddu får och vad dufår och vad du förtjänar

Vet alltid skillnaden mellan vad du får och vad du förtjänar.Kloka människor vet skillnaden mellan vad de vill och vad de faktiskt förtjänar.Känn ditt värde och vad du har att erbjuda, och aldrig nöja sig med något mindre än du förtjänar, oavsett hur desperat du kan vara...Skillnaden mellan dig och ditt hjärta: Ditt sinne berättar vad är smart och ditt hjärta talar om vad du ska göra i alla fall.Vad är skillnaden mellan sex och kärlek? Jag har fyra fruar och fem barn. Jag vet tydligen inte skillnaden.Vi vet inte vad vi förtjänar, vi får vad vi är.