Julen kommer bara en gång om året. Den kärlek som jag har för dig kommer bara en gång i livet.


julen-kommer-bara-gång-om-året-den-kärlek-som-jag-har-för-dig-kommer-bara-gång-i-livet
julenkommerbaragångomåretdenkärleksomjagharfrdiglivetjulen kommerkommer barabara enen gånggång omom åretden kärlekkärlek somsom jagjag harhar förför digdig kommerkommer barabara enen gånggång ii livetjulen kommer barakommer bara enbara en gången gång omgång om åretden kärlek somkärlek som jagsom jag harjag har förhar för digför dig kommerdig kommer barakommer bara enbara en gången gång igång i livetjulen kommer bara enkommer bara en gångbara en gång omen gång om åretden kärlek som jagkärlek som jag harsom jag har förjag har för dighar för dig kommerför dig kommer baradig kommer bara enkommer bara en gångbara en gång ien gång i livetjulen kommer bara en gångkommer bara en gång ombara en gång om åretden kärlek som jag harkärlek som jag har försom jag har för digjag har för dig kommerhar för dig kommer baraför dig kommer bara endig kommer bara en gångkommer bara en gång ibara en gång i livet

Vid jul leka och gör bra jubel, för julen kommer men en gång om året.
vid-jul-leka-och-gör-bra-jubel-för-julen-kommer-men-gång-om-året
Om du förlorat du kan titta och du hittar mig. Gång på gång Om du faller jag kommer att fånga dig Jag väntar. Gång på gång. -Cyndi Lauper
om-förlorat-kan-titta-och-hittar-mig-gång-på-gång-om-faller-jag-kommer-att-fånga-dig-jag-väntar-gång-på-gång
Livet bara kommer runt en gång, så gör vad gör dig lycklig, och vara med den som får dig att le
livet-bara-kommer-runt-gång-så-gör-vad-gör-dig-lycklig-och-vara-med-den-som-får-dig-att
Din födelsedag bara kommer runt en gång om året så låt oss göra idag en dag att minnas.
din-födelsedag-bara-kommer-runt-gång-om-året-så-låt-oss-göra-idag-dag-att-minnas
Läras vad sann kärlek är också undervisar aldrig ATT älska igen efter äkta kärlek kommer bara en gång i livet, bor i hjärtat och pågå i evighet.
läras-vad-sann-kärlek-är-också-undervisar-aldrig-att-älska-igen-efter-äkta-kärlek-kommer-bara-gång-i-livet-bor-i-hjärtat-och-pågå-i
Julen kommer men en gång om året. Men när det gäller det ger gott mod.
julen-kommer-men-gång-om-året-men-när-det-gäller-det-ger-gott-mod