Ju mindre mat, desto mer tid att prata, desto mer att prata om.


ju-mindre-mat-desto-mer-tid-att-prata-desto-mer-att-prata-om
jumindrematdestomertidattprataprataomju mindremindre matdesto mermer tidtid attatt pratadesto mermer attatt prataprata omju mindre matdesto mer tidmer tid atttid att pratadesto mer attmer att prataatt prata omdesto mer tid attmer tid att pratadesto mer att pratamer att prata omdesto mer tid att pratadesto mer att prata om

Ju mer du ber, desto mindre kommer du panik. Ju mer du tillbe, desto mindre orolig. Du kommer att känna mer tålamod och mindre pressad. -Rick Warren
ju-mer-ber-desto-mindre-kommer-panik-ju-mer-tillbe-desto-mindre-orolig-du-kommer-att-känna-mer-tålamod-och-mindre-pressad
Rädsla mindre, hoppas mer; äta mindre, tugga mer; gnälla mindre, andas mer; prata mindre, säg mer, hata mindre, älska mer; och alla goda ting är din.
rädsla-mindre-hoppas-mer-ä-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-hata-mindre-älska-mer-och-alla-goda-ting-är-din
Rädsla mindre, hoppas mer; Ät mindre, tugga mer; Gnälla mindre, andas mer; Prata mindre, säg mer, Älska mer, och alla goda ting kommer att bli din. -Svenska ordspråk
rädsla-mindre-hoppas-mer-Ät-mindre-tugga-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-Älska-mer-och-alla-goda-ting-kommer-att-bli-din
Rädsla mindre, hoppas mer; gnälla mindre, andas mer; prata mindre, säg mer, hata mindre, älska mer; och all ära saker är din.
rädsla-mindre-hoppas-mer-gnälla-mindre-andas-mer-prata-mindre-säg-mer-hata-mindre-älska-mer-och-all-ära-saker-är-din
Ju mer du vet, desto mer kommer du att inse hur mycket du inte vet, desto mindre du vet, desto mer du tror att du vet... -Ritu Ghatourey
ju-mer-vet-desto-mer-kommer-att-inse-hur-mycket-inte-vet-desto-mindre-vet-desto-mer-tror-att-vet
Ju mer vi gör, desto mer kan vi göra; desto mer upptagen vi är, desto mer fritid vi har. -Dag Hammarskjöld
ju-mer-vi-gör-desto-mer-kan-vi-göra-desto-mer-upptagen-vi-är-desto-mer-fritid-vi-har