Ju mer du är i den här branschen, desto mer ödmjuk inför det blir du.


ju-mer-är-i-den-här-branschen-desto-mer-ödmjuk-inför-det-blir
jumerärdenhärbranschendestodmjukinfrdetblirju mermer dui denden härhär branschendesto mermer ödmjuködmjuk införinför detdet blirblir duju mer dumer du ärär i deni den härden här branschendesto mer ödmjukmer ödmjuk införödmjuk inför detinför det blirdet blir duju mer du ärmer du är idu är i denär i den häri den här branschendesto mer ödmjuk införmer ödmjuk inför detödmjuk inför det blirinför det blir duju mer du är imer du är i dendu är i den härär i den här branschendesto mer ödmjuk inför detmer ödmjuk inför det blirödmjuk inför det blir du

Ju mer du lita på din intuition, desto mer befogenhet du blir, desto starkare blir du och desto gladare blir du.
ju-mer-lita-på-din-intuition-desto-mer-befogenhet-blir-desto-starkare-blir-och-desto-gladare-blir
När du blir i den här branschen, du lär dig att göra mer med mindre
när-blir-i-den-här-branschen-lär-dig-att-göra-mer-med-mindre
Ju mer vi gör, desto mer kan vi göra; desto mer upptagen vi är, desto mer fritid vi har. -Dag Hammarskjöld
ju-mer-vi-gör-desto-mer-kan-vi-göra-desto-mer-upptagen-vi-är-desto-mer-fritid-vi-har
Det är precis som någon relation, desto mer innehöll miljö, desto mer bra saker visas och ju mer den dåliga saker kommer att avslöja sig själv
det-är-precis-som-någon-relation-desto-mer-innehöll-miljö-desto-mer-bra-saker-visas-och-ju-mer-den-dåliga-saker-kommer-att-avslöja-sig-själv
Ju mer skräckinjagande denna värld blir, desto mer konst blir abstrakt.
ju-mer-skräckinjagande-denna-värld-blir-desto-mer-konst-blir-abstrakt
Ju mer vi hitta, ju mer vi förlorar. Ju mer vi vet, desto mer vi ont. Ju mer vi bryr oss, ju mer vi är ledsna
ju-mer-vi-hitta-ju-mer-vi-förlorar-ju-mer-vi-vet-desto-mer-vi-ont-ju-mer-vi-bryr-oss-ju-mer-vi-är-ledsna