Ju fler fel man kan ha, ju äldre han är, desto mindre älskvärda, desto mer rungande hans framgång


ju-fler-fel-man-kan-ha-ju-äldre-han-är-desto-mindre-älskvärda-desto-mer-rungande-hans-framgång
juflerfelmankanhajuäldrehanärdestomindreälskvärdamerrungandehansframgångju flerfler felfel manman kankan haju äldreäldre hanhan ärdesto mindremindre älskvärdadesto mermer runganderungande hanshans framgångju fler felfler fel manfel man kanman kan haju äldre hanäldre han ärdesto mindre älskvärdadesto mer rungandemer rungande hansrungande hans framgångju fler fel manfler fel man kanfel man kan haju äldre han ärdesto mer rungande hansmer rungande hans framgångju fler fel man kanfler fel man kan hadesto mer rungande hans framgång

Akta dig för negativa människor, de är mer angelägna om att söka din misslyckande än din framgång, desto mindre förknippar själv desto mer framgångsrik du är.När en människas kunskap inte är i ordning, desto mer av det han har desto större blir hans förvirring.Ju mer du ber, desto mindre kommer du panik. Ju mer du tillbe, desto mindre orolig. Du kommer att känna mer tålamod och mindre pressad.Ju mer en man drömmar, desto mindre tror hanJu äldre man blir, desto svårare är det att komma runt. Det finns fler och fler människor som du försöker undvika!Ju mer vi gör, desto mer kan vi göra; desto mer upptagen vi är, desto mer fritid vi har.