Jay Leno är inte en kille som gillar förändring. Han äter samma mat varje dag.


jay-leno-är-inte-kille-som-gillar-förändring-han-äter-samma-mat-varje-dag
jaylenoärintekillesomgillarfrändringhanätersammamatvarjedagjay lenoleno ärär inteinte enen killekille somsom gillargillar förändringhan äteräter sammasamma matmat varjevarje dagjay leno ärleno är inteär inte eninte en killeen kille somkille som gillarsom gillar förändringhan äter sammaäter samma matsamma mat varjemat varje dagjay leno är inteleno är inte enär inte en killeinte en kille somen kille som gillarkille som gillar förändringhan äter samma matäter samma mat varjesamma mat varje dagjay leno är inte enleno är inte en killeär inte en kille sominte en kille som gillaren kille som gillar förändringhan äter samma mat varjeäter samma mat varje dag

Jag älskar italiensk mat. Varje form av pasta eller pizza. Min nya gris ut mat är indisk mat. Jag äter indisk mat som tre gånger i veckan. Det är så braEn god människa kommer att se något nytt i en kvinna varje dag, men varje dag det kommer att få honom att känna på samma sätt som han gjorde första gången han såg henneInte gillar kinesisk mat, där du äter det och då du känner dig hungrig en timme senare.Den enda tror jag gillar bättre än att tala om mat äter.Detta förhållande är så svårt. Jag tänker på honom varje dag. Han verkar vara en trevlig kille men saker bara inte fungerar ut.Människan äter inte näring, de äter mat.