Jag ville aldrig vara annorlunda; Jag ville bara vara mig.


jag-ville-aldrig-vara-annorlunda-jag-ville-bara-vara-mig
jagvillealdrigvaraannorlundabaramigjag villeville aldrigaldrig varavara annorlundajag villeville barabara varavara migjag ville aldrigville aldrig varaaldrig vara annorlundajag ville baraville bara varabara vara migjag ville aldrig varaville aldrig vara annorlundajag ville bara varaville bara vara migjag ville aldrig vara annorlundajag ville bara vara mig

Jag ville aldrig bli känd. Jag ville bara vara stor.Jag ville verkligen bara vara en musiker. Jag ville inte vara något annat, men jag var rolig och allt det där.Jag ville aldrig bli rik eller framgångsrik eller känd. Jag ville bara vara glad och ha roligt.Jag ville att du skulle kämpa för mig. Jag ville att du skulle säga att det inte fanns n ett annat som du någonsin skulle kunna vara med och att du ville vara med mig.Jag ville aldrig vara en kändis Jag ville aldrig bli känd. Och i mitt dagliga liv, jag arbetar verkligen hårt för att inte handla på det på något sätt.Jag ville vara känd. Jag ville att folk skulle prata om mig.