Jag vill aldrig göra samma saker två gånger. Jag gillar överraskningar.


jag-vill-aldrig-göra-samma-saker-två-gånger-jag-gillar-överraskningar
audrey tautoujagvillaldriggrasammasakertvågångergillarverraskningarjag villvill aldrigaldrig göragöra sammasamma sakersaker tvåtvå gångerjag gillargillar överraskningarjag vill aldrigvill aldrig göraaldrig göra sammagöra samma sakersamma saker tvåsaker två gångerjag gillar överraskningarjag vill aldrig göravill aldrig göra sammaaldrig göra samma sakergöra samma saker tvåsamma saker två gångerjag vill aldrig göra sammavill aldrig göra samma sakeraldrig göra samma saker tvågöra samma saker två gånger

Jag gör aldrig samma misstag två gånger. Jag gör det fem eller sex gånger, bara för att vara säker.Ill prova något en gång, två gånger om jag gillar det, tre gånger för att se.Det är inte en gång eller två gånger men gånger utan nummer som samma idéer göra sitt utseende i världen.En Leo kunna lära sig om sig bara genom att ta en snabb titt på det förflutna. De gillar inte att göra samma misstag två gånger.Jag vill bara fortsätta att göra musik, spela in och försöker olika saker. Jag vill inte göra samma sak hela tiden.Gör aldrig samma sak två gånger.