Jag vet men om jag inte okej det är okej för


jag-vet-men-om-jag-inte-okej-det-är-okej-för
jagvetmenomjaginteokejdetärfrjag vetvet menmen omom jagjag inteinte okejokej detdet ärär okejokej förjag vet menvet men ommen om jagom jag intejag inte okejinte okej detokej det ärdet är okejär okej förjag vet men omvet men om jagmen om jag inteom jag inte okejjag inte okej detinte okej det ärokej det är okejdet är okej förjag vet men om jagvet men om jag intemen om jag inte okejom jag inte okej detjag inte okej det ärinte okej det är okejokej det är okej för

I går var jag inte okej, idag är jag inte okej. Men jag håller fortfarande huvudet högt.Jag är okej idag. Jag ska vara okej i morgon. Och nästa dag efter att jag kommer fortfarande vara okej. Men i ett år kommer du att se mig, kommer jag vara fantastisktJa det finns monster och det är okej att vara rädd för dem, men det är inte okej att låta dem vinna och det är inte okej att vara enMe: Jag skulle vilja ha en cola, tack. Servitris: Är Pepsi okej? Me: Är Monopol pengar okej?Ibland vet inte riktigt jag vart jag ska men kanske det är okej eftersom inte heller någon annan.När en flicka säger