Jag väntar på den dag då vi kommer att vara tillsammans för evigt.


jag-väntar-på-den-dag-då-vi-kommer-att-vara-tillsammans-för-evigt
jagväntardendagvikommerattvaratillsammansfrevigtjag väntarväntar påpå denden dagdag dådå vivi kommerkommer attatt varavara tillsammanstillsammans förför evigtjag väntar påväntar på denpå den dagden dag dådag då vidå vi kommervi kommer attkommer att varaatt vara tillsammansvara tillsammans förtillsammans för evigtjag väntar på denväntar på den dagpå den dag dåden dag då vidag då vi kommerdå vi kommer attvi kommer att varakommer att vara tillsammansatt vara tillsammans förvara tillsammans för evigtjag väntar på den dagväntar på den dag dåpå den dag då viden dag då vi kommerdag då vi kommer attdå vi kommer att varavi kommer att vara tillsammanskommer att vara tillsammans föratt vara tillsammans för evigt

Om du väntar på lyckliga stunder, kommer du vänta för evigt. Men om du börja tro att du är nöjd, kommer du vara lycklig för evigt.Om det någonsin kommer en dag när vi inte kan vara tillsammans hålla mig i ditt hjärta jag ska stanna där för evigtOm det någonsin kommer en dag när vi inte kan vara tillsammans, hålla mig i ditt hjärta, jag ska stanna där för evigt.Om det kommer en tid när vi inte kan vara tillsammans sedan hålla mig i ditt hjärta, jag kommer att stanna där för evigt.Kära Mamma, du kommer alltid och för evigt vara den första kvinna som jag någonsin har älskat denna mycket. Lycklig mors dagJag väntar och hoppas, och önskar för den tid då vi kan vara tillsammans igen... Jag saknar dig så mycket.