Jag väljer att älska dig i tystnad, i tystnad fann jag ingen avstötning, jag väljer att älska dig i mina drömmar, i mina drömmar ingen äger du men jag.


jag-väljer-att-älska-dig-i-tystnad-i-tystnad-fann-jag-ingen-avstötning-jag-väljer-att-älska-dig-i-mina-drömmar-i-mina-drömmar-ingen-äger-men
jagväljerattälskadigtystnadtystnadfannjagingenavsttningminadrmmardrmmarägermenjagjag väljerväljer attatt älskaälska digdig ii tystnadi tystnadtystnad fannfann jagjag ingeningen avstötningjag väljerväljer attatt älskaälska digdig ii minamina drömmari minamina drömmardrömmar ingeningen ägeräger dudu menmen jagjag väljer attväljer att älskaatt älska digälska dig idig i tystnadi tystnad fanntystnad fann jagfann jag ingenjag ingen avstötningjag väljer attväljer att älskaatt älska digälska dig idig i minai mina drömmari mina drömmarmina drömmar ingendrömmar ingen ägeringen äger duäger du mendu men jag

Men jag, att vara fattig, har bara mina drömmar jag har spridit mina drömmar under fötterna beträder mjukt att du trampar på mina drömmar.
men-jag-att-vara-fattig-har-bara-mina-drömmar-jag-har-spridit-mina-drömmar-under-fötterna-beträder-mjukt-att-trampar-på-mina-drömmar
Jag kommer inte ihåg mina drömmar. Jag är en av dessa konstiga människor. Jag vet att det finns knep och saker du kan göra, men jag minns aldrig mina drömmar.
jag-kommer-inte-ihåg-mina-drömmar-jag-är-av-dessa-konstiga-människor-jag-vet-att-det-finns-knep-och-saker-kan-göra-men-jag-minns-aldrig-mina
Om drömmar är det enda sättet att jag kan se dig då jag hellre tillbringa resten av mitt liv sova för något jag vet i mina drömmar jag är med dig.
om-drömmar-är-det-enda-sättet-att-jag-kan-se-dig-då-jag-hellre-tillbringa-resten-av-mitt-liv-sova-för-något-jag-vet-i-mina-drömmar-jag-är-med
Jag förstår att det är min uppgift att förverkliga människors drömmar. Jag är OK med att så länge som mina låtar är mina egna. Ingen kan ta mina låtar ifrån mig.
jag-förstår-att-det-är-min-uppgift-att-förverkliga-människors-drömmar-jag-är-ok-med-att-så-länge-som-mina-låtar-är-mina-egna-ingen-kan
Jag glömmer inte, jag väljer att förlåta. Jag ångrar inte, jag väljer att gå vidare. Jag hatar inte, jag väljer att älska.
jag-glömmer-inte-jag-väljer-att-förlå-jag-ångrar-inte-jag-väljer-att-gå-vidare-jag-hatar-inte-jag-väljer-att-älska
Jag har sett dig om och om igen; i hallarna, i mina tankar, i mina drömmar, men viktigast av allt, i mitt hjärta.
jag-har-sett-dig-om-och-om-igen-i-hallarna-i-mina-tankar-i-mina-drömmar-men-viktigast-av-allt-i-mitt-hjärta