Jag tror verkligen att om du vill komma i filmbranschen, få i filmbranschen.


jag-tror-verkligen-att-om-vill-komma-i-filmbranschen-få-i-filmbranschen
jagtrorverkligenattomvillkommafilmbranschenfilmbranschenjag trorverkligen attatt omom dudu villvill kommakomma ii filmbranscheni filmbranschenjag tror verkligentror verkligen attverkligen att omatt om duom du villdu vill kommavill komma ikomma i filmbranschenfå i filmbranschenjag tror verkligen atttror verkligen att omverkligen att om duatt om du villom du vill kommadu vill komma ivill komma i filmbranschenjag tror verkligen att omtror verkligen att om duverkligen att om du villatt om du vill kommaom du vill komma idu vill komma i filmbranschen

Jag känner inte till någon annan industri, förutom filmbranschen, som har så många stjärnor. Varje advokat tror att han är speciell.Jag är inte längre beroende av filmbranschen att försörja. Så om jag vill göra filmer som andra gamla killar skulle spela golf, jag kanKärnan i filmbranschen förblir intakt och det är inte fallande i omfattning. Studios vill filmer som är större än någonsin.Jag var inte ute efter att komma in i TV. Min familj var i filmbranschen, så jag var aldrig intresserad av att världenJag är nog den enda person som går till jobbet och säger Filmbranschen är en stor chansning