Jag tror definitivt cheerleaders har ingen rädsla.


jag-tror-definitivt-cheerleaders-har-ingen-rädsla
jagtrordefinitivtcheerleadersharingenrädslajag trordefinitivt cheerleaderscheerleaders harhar ingeningen rädslajag tror definitivttror definitivt cheerleadersdefinitivt cheerleaders harcheerleaders har ingenhar ingen rädslajag tror definitivt cheerleaderstror definitivt cheerleaders hardefinitivt cheerleaders har ingencheerleaders har ingen rädslajag tror definitivt cheerleaders hartror definitivt cheerleaders har ingendefinitivt cheerleaders har ingen rädsla

Jag tror definitivt att vi får en stor respekt för vad vi gör, men jag definitivt tror att vissa människor inte gillar oss, vilket är bra.Jag har ingen rädsla för döden. Ännu viktigare, tror jag inte rädd för livet.Det finns ingen rädsla innan och ingen rädsla efter. Vi ger vårt bästa.Jag tror definitivt i äktenskapet.Definitivt är det en rädsla för att misslyckas som driver mig.Jag har gjort en hel del abstrakt målning på sistone, mycket abstrakt. Ingen borste, ingen färg, ingen duk, jag tror bara om det